DGA ร่วมประชุมหารือและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ติดปีกท้องถิ่น ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย Digital Transformation”กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


12 May 2566
171

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมประชุมหารือกับ นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิหารแดง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ติดปีกท้องถิ่น ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย Digital Transformation” ในหลักสูตร การสร้างผู้นำยุคใหม่ (Powering Future Leaders 2023) พร้อมแนะนำประโยชน์ในการใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนระบบการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก โปร่งใส ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนในเทศบาลได้ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 ด้วย

โดยนายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง ได้สนใจนำระบบท้องถิ่นดิจิทัล ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะมาใช้งานก่อนเป็นระบบแรก และจะค่อยๆ พัฒนาการดำเนินการนำระบบอื่น มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

 หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/