ขนาดอักษร |
TH EN

ภาษีไปไหน?

7 มกราคม 2563 03:03:30
6604
วันที่ : 7 มกราคม 2563 03:03:30 | 6604 อ่าน

ภาษีไปไหน?


ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประชาชน ภาษีไปไหน? และ ภาษีมาจากไหน? เป็นระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ “เว็บไซต์ govspending.data.go.th” และ “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน”

 

ภาษีไปไหน ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพัฒนาต่อยอดบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอเป็นภาพรวมสถิติในรูปแบบ Dashboard การจัดอันดับ Ranking ข้อมูล และการแสดงข้อมูลในแผนที่ประเทศไทยรูปแบบง่ายๆ พร้อมมีช่องทางให้ประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน อันจะนำไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใสและการคอร์รัปชันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

Download แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน

 

iOS http://bit.ly/GovSpendingIOS

 

Android  http://bit.ly/GovSpendingAndroid

 

 

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

QR ภาษีไปไหน

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER