ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a service บนระบบ G-Cloud ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0273)


2 ก.ย. 63
386

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a service บนระบบ G-Cloud ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0273

1

(TOR) DGA-63-0273 งานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS)

90 ครั้ง