ประชาพิจารณ์ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและสำรวจตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0131) (ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2565)


14 มี.ค. 65
168
1

DGA_65_0131 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
37 ครั้ง
2

DGA_65_0131 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
28 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0131

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
31 ครั้ง