ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0116)


29 ม.ค. 64
1234

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0116)