ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0116)


29 ม.ค. 64
104

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0116)

1
2

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0116

13 ครั้ง
3

ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0116

15 ครั้ง