ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน (ครั้งที่ 2) DGA/64/0075 (ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2564)


11 Jan 64
121

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน (ครั้งที่ 2) DGA/64/0075 (ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2564)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อฯ DGA-64-0075.2

17 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อฯ DGA-64-0075.2

15 ครั้ง