ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0102) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2564)


13 ม.ค. 64
1234

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0102) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2564)