ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0102) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2564)


13 Jan 64
253

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0102) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2564)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ DGA-64-0102

21 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ DGA-64-0102

21 ครั้ง