ประกาศประชาวิจารณ์ งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0078) (ระหว่างวันที่ 4/12/2563 – 9/12/2563)


4 Dec 63
210
1
2

DGA-64-0078 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

17 ครั้ง
3

DGA-64-0078 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

18 ครั้ง