ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0075) (ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563)


24 Nov 63
131

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0075) (ระหว่างวันที่  24-27 พฤศจิกายน 2563)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อฯ DGA-64-0075

24 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อฯ DGA-64-0075

22 ครั้ง