ประกาศประกวดราคางานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 5 คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0062) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 2/11/2563 – 9/11/2563)


2 Nov 63
604
1
2

DGA-64-0062 เอกสารประกวดราคา

34 ครั้ง
3

DGA-64-0062 ประกาศประกวดราคา

30 ครั้ง