ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Digital Government Awards 2020 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0322)


25 ก.ย. 63
1234

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Digital Government Awards 2020 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0322)