ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Digital Government Awards 2020 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0322)


25 Sep 63
244

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Digital Government Awards 2020 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0322)

1
2

DGA-63-0322 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

36 ครั้ง
3

DGA-63-0322 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

43 ครั้ง