ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ เพื่อประชาชน (CITIZEN Portal) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0319)


25 Sep 63
478

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ เพื่อประชาชน (CITIZEN Portal) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0319)

1
2

DGA-63-0319 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

53 ครั้ง
3

DGA-63-0319 ประกาศประกวดราคาจ้าง

40 ครั้ง