ประกาศประชาวิจารณ์งานจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/63/0201 (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2563 – 22 มิถุนายน 2563)


17 Jun 63
231
1
2

DGA-63-0201 (ร่าง) ประกาศ+เอกสารประกวดราคา

64 ครั้ง