ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลและรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงการใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน (Remote Access VPN) ของ สพร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0207)


12 มิ.ย. 63
168
1

DGA-63-0207 ประกาศประกวดราคา

97 ครั้ง
2

DGA-63-0207 เอกสารประกวดราคา

84 ครั้ง
3