ประกาศประชาพิจารณ์ จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและการสำรวจตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0137) (ระหว่างวันที่ 4/2/63-7/2/63)


4 Feb 63
297
1