(ร่าง) ประชาวิจารณ์งานจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0067) ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 27 พฤศจิกายน 2561


22 Nov 61
271
1
2

ร่างประกาศประกวดราคา

97 ครั้ง