(ร่าง) ประชาวิจารณ์งานจ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0001) (ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึง 22 สิงหาคม 2561)


17 Aug 61
577
1
2

ร่างประกวดราคา

2 ครั้ง