(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0227


9 May 61
967
1
2

ร่างประกาศประกวดราคา EGA-61-0227

199 ครั้ง