ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง (Master Data Management) และต้นแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อรองรับการจัดทำระบบบริหารขีดความสามารถ (Capacity Management) ของบริการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EGA/60/0265)


23 Jan 61
171

ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง (Master Data Management) และต้นแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อรองรับการจัดทำระบบบริหารขีดความสามารถ (Capacity Management) ของบริการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EGA/60/0265)

1