ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 17 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)


10 Feb 60
439
1

ร่าง ประกวดราคา

24 ครั้ง
2

ร่าง TOR

59 ครั้ง
3

ราคากลาง

18 ครั้ง
4

แบบแปลน

20 ครั้ง
5

BOQ

21 ครั้ง