ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 17 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)


10 ก.พ. 60
1234
1

ร่าง ประกวดราคา

12345 ครั้ง
2

ร่าง TOR

12345 ครั้ง
3

ราคากลาง

12345 ครั้ง
4

แบบแปลน

12345 ครั้ง
5

BOQ

12345 ครั้ง