ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 17 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)


10 Feb 60
387
1

ร่าง ประกวดราคา

22 ครั้ง
2

ร่าง TOR

49 ครั้ง
3

ราคากลาง

15 ครั้ง
4

แบบแปลน

16 ครั้ง
5

BOQ

15 ครั้ง