ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 17 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)


10 Feb 60
348
1

ร่าง ประกวดราคา

21 ครั้ง
2

ร่าง TOR

41 ครั้ง
3

ราคากลาง

13 ครั้ง
4

แบบแปลน

13 ครั้ง
5

BOQ

13 ครั้ง