ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครือข่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0002)


30 Aug 66
135
1

DGA-67-0002 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 66089634665
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
8 ครั้ง
2

DGA-67-0002 เอกสารประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 66089634665
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
9 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0002

เลขที่โครงการ 66089634665
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
11 ครั้ง