ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0172)1


14 Jul 66
51
1

DGA-66-0172 ประกาศประกวดราคา – sign

เลขที่โครงการ 66079239660
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
11 ครั้ง
2

DGA-66-0172 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66079239660
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0172.1

เลขที่โครงการ 66079239660
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
13 ครั้ง