ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0171)


14 Jul 66
62
1

DGA-66-0171 ประกาศประกวดราคา (14.07.2566)

เลขที่โครงการ 66079240176
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
19 ครั้ง
2

DGA-66-0171 เอกสารประกวดราคา (14.07.2566)

เลขที่โครงการ 66079240176
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
9 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0171

เลขที่โครงการ 66079240176
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
17 ครั้ง