ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงสถาปัตยกรรมและเพิ่มคุณสมบัติแพลตฟอร์มสำหรับระบบบริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Platform) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0151)


14 Jun 66
104
1

DGA-66-0151 ประกาศประกวดราคา – sign

เลขที่โครงการ 66059516873
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
12 ครั้ง
2

DGA-66-0151 เอกสารประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 66059516873
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0151.3

เลขที่โครงการ 66059516873
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
27 ครั้ง
4