ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างนำเข้าข้อมูลระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (DGA/66/0134)


16 May 66
88
1

DGA_66_0134.2 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66059184562
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
30 ครั้ง
2

DGA-66-0134.2 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66059184562
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
18 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0134

เลขที่โครงการ 66059184562
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
28 ครั้ง