ประกาศประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบ CYBER SECURITY ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0104)


21 Feb 66
57
1

DGA-66-0104 ประกาศ

เลขที่โครงการ 66027343381
งบประมาณ 3,850,000.00 บาท
18 ครั้ง
2

DGA-66-0104 เอกสาร

เลขที่โครงการ 66027343381
งบประมาณ 3,850,000.00 บาท
13 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0105

เลขที่โครงการ 66027343381
งบประมาณ 3,850,000.00 บาท
19 ครั้ง