ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0018)


5 Sep 65
45
1

DGA-66-0018 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65097048244
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
11 ครั้ง
2

DGA-66-0018 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65097048244
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0018

เลขที่โครงการ 65097048244
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
7 ครั้ง