ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างบริการผลิตและเผยแพร่รายการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0237)


1 Sep 65
52

(ระหว่างวันที่ 1/9/2565 – 6/9/2565)

1

DGA-65-0237 (ร่าง) ประกาศ+เอกสารประกวดราคา (Signed)

เลขที่โครงการ 65087724791
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

(TOR) DGA-65-0237

เลขที่โครงการ 65087724791
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
2 ครั้ง