ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0224)


1 Sep 65
166
1

DGA-65-0224 ประกาศประกวดราคา SEVP Signed

เลขที่โครงการ 65087366050
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
5 ครั้ง
2

DGA-65-0224 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087366050
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0224

เลขที่โครงการ 65087366050
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
9 ครั้ง
4