ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/65/0069)


14 Dec 64
36

ระหว่างวันที่ 14/12/2564 – 21/12/2564 และกำหนดยื่นเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวันที่ 22/12/2564

1

DGA-65-0069 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64117441396
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
2

DGA-65-0069 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64117441396
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0069

เลขที่โครงการ 64117441396
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
3 ครั้ง