ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพ อุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุม 1601 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0279)


22 Nov 64
122

ดาวน์โหลดเอกสารได้ระหว่างวันที่ 22/11/2564 – 7/12/2564 และมีกำหนดยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 8/12/2564

1

DGA-64-0279_2 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64117029284
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
14 ครั้ง
2

DGA-64-0279_2 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64117029284
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0279

เลขที่โครงการ 64117029284
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
6 ครั้ง