ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน (INFORMATION SERVICE PORTAL) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/64/0215 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


19 Jul 64
57

(ระยะเวลา 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 19/7/2564 – 22/7/2564)

1

DGA-64-0215 (ร่าง)ประกาศ

เลขที่โครงการ 64077233969
งบประมาณ 2,792,500.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-64-0215 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64077233969
งบประมาณ 2,792,500.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0215

เลขที่โครงการ 64077233969
งบประมาณ 2,792,500.00 บาท
6 ครั้ง