ประกาศประชาวิจารณ์ งานจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0182) (ครั้งที่ 2)


29 มิ.ย. 64
70
1

DGA-64-0182 (ครั้งที่ 2) (ร่าง) ประกาศ + (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64067459420
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
9 ครั้ง
2

(TOR) DGA-64-0182

เลขที่โครงการ 64067459420
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง