ประกาศประกวดราคาจ้างงานพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance)ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0151) ครั้งที่ 2


18 May 64
160

1

64-0151.2 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64057165642
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
31 ครั้ง