ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0169) (ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2564 – วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)


29 Apr 64
132
1

2. DGA_64_0169 (ร่าง) ประกาศ

เลขที่โครงการ 64047405819
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

1. DGA_64_0169 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64047405819
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0169

เลขที่โครงการ 64047405819
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
4 ครั้ง
4