ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0163) (ระหว่างวันที่ 1/4/2564 – 7/4/2564)


1 Apr 64
27

1

(TOR) DGA-64-0163

เลขที่โครงการ 64037562640
งบประมาณ 3,800,000.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-64-0163 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา + เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64037562640
งบประมาณ 3,800,000.00 บาท
1 ครั้ง