ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0135) (ระหว่างวันที่ 9 – 17 มีนาคม 2564)


9 มี.ค. 64
48
1

DGA-64-0135 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037020515
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-64-0135 เอกสารประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037020515
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0135 งานจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน

เลขที่โครงการ 64037020515
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
7 ครั้ง