ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance Monitoring) (APM): Dynatrace ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0089)


15 Feb 67
38
1

DGA-67-0089 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 67029257185
งบประมาณ 550,000.00 บาท
8 ครั้ง
2

DGA-67-0089 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 67029257185
งบประมาณ 550,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0089

เลขที่โครงการ 67029257185
งบประมาณ 550,000.00 บาท
7 ครั้ง