ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๕ (Digital Transformation Program DTP#5) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0080)


24 Jan 67
33
1

DGA-67-0080 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 67019364777
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
10 ครั้ง
2

DGA-67-0080 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 67019364777
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
4 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0080

เลขที่โครงการ 67019364777
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
6 ครั้ง