ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิจัย ขยายผลโครงการขับเคลื่อนเอกสารดิจิทัล (Digital Transcript) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0112)


30 Apr 67
1