ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้บริหารระดับสูงและนักพัฒนาระบบ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0108)


10 Apr 67
1