ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน ชั้น ๘ และ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารซี


26 Apr 67
1

DGA-67-0115 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P67040033206
งบประมาณ 325,000.00 บาท