ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/67/0116)


26 Apr 67
1

67-0116_ประกาศแผน-signed

เลขที่โครงการ P67040030166
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท