ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


11 Apr 67
1

ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67040015838
งบประมาณ 1,650,000.00 บาท