ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท้องถิ่นดิจิทัล เวอร์ชัน ๓ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


17 Apr 67
1

DGA-67-0111 ประกาศแผน_AL

เลขที่โครงการ P67040016026
งบประมาณ 3,600,000.00 บาท