ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


2 Apr 67
1

DGA-67-0107 ประกาศแผน_AL

เลขที่โครงการ P67030063325
งบประมาณ 4,290,000.00 บาท