ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0104)


22 Mar 67
4
1

DGA-67-0104 ประกาศแผน sign

เลขที่โครงการ P67030041715
งบประมาณ 792,000.00 บาท