ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance monitoring) (APM) Dynatrace ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0089)


14 Feb 67
44
1

DGA-67-0089 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67020011064
งบประมาณ 550,000.00 บาท
28 ครั้ง