ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0087)


9 Feb 67
41
1

DGA-67-0087 ประกาศแผน_AL

เลขที่โครงการ P67020004709
งบประมาณ 3,199,999.00 บาท
30 ครั้ง