ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างบำรุงรักษา (MA) Hardware สำหรับให้บริการ DGA-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


30 Jan 67
39
1

DGA-67-0084 ประกาศแผน_AL

เลขที่โครงการ P67010025902
งบประมาณ 5,740,300.00 บาท
20 ครั้ง